Què és la Pau? Es pregunten a quart

 

 

Aquesta setmana hem dedicat algunes sessions per treballar la Pau. Entre altres coses, vam preguntar què significat tenia la Pau per a nosaltres.

Després recollides totes les idees, les hem deixat penjades en un mural al passadís per poder mostrar-les a tots els nostres companys.

FOTOS