És el programa de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020. Aquest està dissenyat per recolzar als països participants a la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l’esfera de l’educació superior i la joventut.
L’Erasmus+ és el resultat d’integrar els següents programes europeus del període anterior: el programa d’Aprenentatge Permanent, el programa La Joventut en Acció, el programa Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programes de cooperació amb països industrialitzats en matèria d’educació superior.


Made with Padlet