Natació C.I.

La natació es farà en horari escolar com a part de la programació d’educació física. Estarà a càrrec de les monitores del Patronat Municipal i els alumnes (acompanyats per les seves mestres) es traslladaran a les instal·lacions de la piscina en autocar.  L’horari serà el següent: 

NIVELLS DIES HORES
1r A i B Dilluns Tarda
2n A i B Divendres Tarda

L’activitat de natació començarà la primera setmana del mes  d’octubre i acabarà al mes de juny. 

El preu del curs de natació escolar s’informarà a l’inici de cada curs. Aquest preu correspon a l’autocar, ja que l’activitat de natació és gratuïta per a aquests nivells educatius. Els recordem que els alumnes han de portar el banyador posat. La roba interior,  les  xancletes de goma,  el casquet de goma i  la tovallola han d’anar dins de la motxilla. 

La roba dels alumnes ha d’anar marcada amb el nom i cognoms. Després de l’activitat de natació s’ha de posar talc al gorro de bany per tal que la goma no s’enganxi. Eviteu que els nens i nenes portin objectes de valor (cadenes, anells, diners…).