Tasques d’estiu

Alumnes que s’incorporaran al centre a 1r d’ESO

Els alumnes que s’incorporaran a 1r d’ESO de l’institut al setembre és bo que, durant l’estiu, realitzin les tasques que estan detallades en el següent document.

Podeu imprimir el document, adjuntar-hi les tasques que es demanen i grapar-ho tot junt.

Les tasques s’hauran de lliurar en paper el primer durant la primera setmana de curs.

tasques_estiu

Alumnes que s’incorporaran al centre a 2n d’ESO (o els del centre que acaben 1r d’ESO)

Els alumnes han de realitzar un mínim de tres tasques.

La primera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La segona tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La tercera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

Les tasques s’han de lliurar durant la primera setmana de curs. Els alumnes que han fet 1r al centre hauran de lliurar les tasques pel Classroom. Els alumnes que s’incorporen al centre les hauran de lliurar en paper.

Alumnes que s’incorporaran al centre a 3r d’ESO (o els del centre que acaben 2n d’ESO)

Els alumnes han de realitzar un mínim de tres tasques.

La primera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La segona tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La tercera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

Les tasques s’han de lliurar durant la primera setmana de curs. Els alumnes que han fet 1r al centre hauran de lliurar les tasques pel Classroom. Els alumnes que s’incorporen al centre les hauran de lliurar en paper.