Taller d’egagròpiles al treball de síntesi de 1r d’ESO

Al treball de síntesi de 1r d’ESO (Què en sabem, de les aus? ) s’ha fet un interessant taller de recerca biològica sobre les aus rapinyaires.

Es tracta d’estudiar el contingut de les egagròpiles de les rapinyaires, en aquest cas de les òlibes, la qual cosa permet fer diferents recerques en relació amb aquestes aus.

Aquesta recerca permet per exemple distingir si les rapinyaires que han deixat les seves egagròpiles són nocturnes o diürnes, i també el tipus de preses que han capturat en la seva funció depredadora.

A les imatges podeu veure alguns moments d’aquest taller de recerca.