Projecte amb gamificació, a 1r d’ESO, per començar a estudiar per projectes.

El disseny, l’organització i el desenvolupament d’un campionat de Dòmino, microprojecte inicial a 1r d’ESO

El joc del Dòmino, molt tradicional, ha estat el tema central d’un projecte curt, que ha permès l’alumnat de 1r d’ESO iniciar-se en el treball per projectes.

La finalitat operativa del projecte ha estat l’organització, desenvolupament i comunicació d’un campionat de Dòmino.

Els estudiants de 1r d’ESO han treballat amb aquest objectiu organitzats en grups de cooperació, han planejat, projectat, expressat, calculat i comunicat tot allò necessari per tal de portar a terme un campionat de Dòmino que, virtualment, tenia una finalitat solidària: recaptar recursos per a alguna entitat que donés un servei comunitari important.

Des del disseny i fabricació de les fitxes de Dòmino, fins a la producció dels cartells anunciadors del campionat, passant pel desenvolupament de la competició, en un temps delimitat, els i les estudiants de 1r d’ESO s’han hagut de preparar i coordinar per acabar amb eficàcia totes les tasques necessàries per portar a terme el campionat.

Les fitxes acabades (amb característiques geomètriques i de proporció determinades), els documents escrits amb les normes del joc i les normes del campionat (amb cura dels aspectes comunicatius, ortogràfics, gramaticals i sintàctics), els fulls de control de resultats parcials i finals, la publicació de resultats definitius i els cartells propagandístics del campionat, han estat productes del projecte molt ben fets, en conjunt.

Els nois i les noies de 1r d’ESO es disposen ara a portar a terme altres projectes més amplis i complexos, que els poden suposar aprenentatges diversos, connectats amb la realitat, i valuosos com a persones que creixen individualment i en societat respectuosa de tothom.