Currículum 1r ESO

Matèries Comunes Matèries optatives
LLengua catalana Francès
LLengua castellana Éssers vius
Llengua anglesa Geometria
Matemàtiques Art
Educació física El gusto por la lectura
Educació visual i plàstica
Música
Tutoria
Treball per projectes: ciències socials, ciències naturals i tecnologia
  • Grups classe heterogenis en quant a capacitats, gènere, interessos i escoles de procedència
  • Desdoblament en quatre grups a les matèries de català, castellà i matemàtiques
  • Grups de nivell en la matèria d’anglès
  • Treball per projectes. Distribució flexible i diversa en gran o petit grup, en funció del projecte.
  • TEI ( Tutoria entre iguals 1r i 3r d’ESO)
  • Educació emocional

Projecte amb gamificació, a 1r d’ESO, per començar a estudiar per projectes.

El disseny, l’organització i el desenvolupament d’un campionat de Dòmino, microprojecte inicial a 1r d’ESO

El joc del Dòmino, molt tradicional, ha estat el tema central d’un projecte curt, que ha permès l’alumnat de 1r d’ESO iniciar-se en el treball per projectes.

La finalitat operativa del projecte ha estat l’organització, desenvolupament i comunicació d’un campionat de Dòmino. Llegir més»

Taller d’egagròpiles al treball de síntesi de 1r d’ESO

Al treball de síntesi de 1r d’ESO (Què en sabem, de les aus? ) s’ha fet un interessant taller de recerca biològica sobre les aus rapinyaires.

Es tracta d’estudiar el contingut de les egagròpiles de les rapinyaires, en aquest cas de les òlibes, la qual cosa permet fer diferents recerques en relació amb aquestes aus. Llegir més»

Premis Jornada matemàtica 1617

Primers relats curts electrònics als projectes de 1r d’ESO

A l’estudi basat en projectes de 1r d’ESO s’està fent una biblioteca digital de relats curts, escrits per l’alumnat, amb llibres en format electrònic.

captura1

Pas a pas, les noies i els nois de 1r d’ESO, escriuen i editen els seus llibres, en format digital tipus epub. De moment, els relats curts s’escriuen en parelles d’escriptors/es que, alhora són dissenyadors/es, i editors/es dels seus llibres. Llegir més»

Comença a emetre IJMZafra Ràdio Podcast

Inaugurem les emissions de la ràdio podcast de l’institut Juan Manuel Zafra, al gener de 2016

emissora

Les primeres emissions provenen de la feina de l’alumnat de Projectes de 1r ESO del curs 2016 2017, que ha treballat i estudiat l’ús de diferents recursos digitals per a l’aprenentatge i la comunicació.

Dins del projecte “Estudiar amb recursos digitals” s’ha pogut aprendre a fer comunicació d’estil periodístic escrita, i també audiovisual. I més concretament, s’ha estudiat el concepte de ràdio podcast. Llegir més»