Astronomia a l’escola

Durant dos dies hem gaudit de l’astronomia a la nostra escola amb un planetari i dos tallers. Ha vingut el Joan, astrònom, que forma part del Parc d’Astronomia del Montsec que ens va ensenyar l’univers en tres dimensions. Els més petits van poder enlairar el seu propi coet!!

També s’han fet dos sessions del planetari per les famílies de l’escola amb molta participació.

Ha estat una experiència molt enriquidora!

 

Planetari

Resultat d'imatges de planetari polaris lleure

L’escola Rocabruna amb la col·laboració de l’AMPA, organitza unes activitats d’astronomia que es realitzaran dins al centre escolar durant els dies 6 i 7 de febrer en horari escolar, amb monitors especialitzats per dur a terme totes les activitats.

Es farà una activitat d’observació de constel·lacions, planetes, nebuloses… dins d’un Planetari mòbil de 5,5 metres de diàmetre. És una activitat molt interessant i motivadora per tots els alumnes i les explicacions estan adaptades a tots els nivells.

Per complementar l’activitat del planetari, durant aquests dos dies els alumnes realitzaran un taller d’astronomia. Educació Infantil i Cicle Inicial faran el taller de coets, Cicle Mitjà i Cicle Superior faran el taller d’observació del sol amb telescopi.

Planetari

Ajuts desplaçament 2016/2017

Han estat publicades les “Bases per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a centres escolars d’educació infantil, primària i d’Eso de la comarca del Baix Camp, per al curs 2016-2017

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
Els ajuts es distribuiran en funció dels criteris següents i segons aquest ordre:
1. Alumnes que resideixin en un municipi diferent al del centre que el Departament d’Ensenyament els ha assignat,
i que no comptin amb el servei de transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix Camp.
2. Alumnes que resideixin en el mateix municipi que el centre assignat, i que compleixen conjuntament els següents dos requisits:
a) Que tinguin dificultats de desplaçament pel fet de residir a una distància igual o superior a 2 Km del centre adscrit pel Departament d’Educació, i
b) Que gaudeixin d’un ajut de menjador per causa de precarietat econòmica atorgat pel Consell Comarcal del Baix
Camp.
3. Alumnes que resideixin en el mateix municipi que el centre que el Departament d’Educació els ha assignat, i que
compleixen conjuntament els següents dos requisits:
a) Que tinguin dificultats de desplaçament pel fet de residir a una distància igual o superior a 3 Km del centre adscrit pel Departament d’Ensenyament, i,
b) No tenir uns ingressos superiors als especificats a aquesta taula:
Membres de la unitat familiar Renda límit anual
2 13.451,60 €
3 14.951,60 €
4 16.451,60 €
5 17.951,60 €
6 19.451,60 €
7 20.951,60 €
TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 21 de febrer de l’any 2017 i s’hauran de lliurar al centre educatiu que correspongui a l’alumne/a.
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
1. Un certificat municipal de convivència, on es faci constar:
a) L’adreça del domicili de residència.
b) La distància real del domicili de l’alumne al centre de destí.
c) El nombre total de membres de la unitat familiar
2. Els sol·licitants que estiguin enquadrats a l’apartat 3r de la Base Tercera, (únicament aquests) hauran de presentar també la següent documentació:
a) Si és una família monoparental, cal presentar:
La sentència de separació o divorci, amb el conveni regulador si s’escau.
El llibre de família de mares solteres.
Un certificat de defunció.
b) Si estan obligats a fer la declaració de renda, cal presentar:
Tots els fulls de la declaració de renda i la liquidació de l’IRPF de l’exercici 2015.
c) Si no estan obligats a fer la declaració de renda o bé ha canviat la seva situació econòmica durant l’any 2016, cal presentar:
La nòmina, el contracte laboral (si és inferior a un any), o bé certificat d’empresa, un certificat de prestacions, atur, invalidesa, viduïtat, etc…
Un certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat conforme no rebeu cap prestació o qualsevol altre document que expliciti la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar.
L’obligació de presentar la documentació tributària pot ser dispensada si el/la sol·licitant autoritza expressament i per escrit al Consell Comarcal a poder obtenir, directament de l’Agència Tributària, la declaració realitzada en relació a l’exercici 2015.

Sortirem a la Premsa!!

ARTICLE (Diari de Tarragona, El Punt i Reus Digital)

Tres escoles del Baix Camp visiten les Coves de l’Espluga de Francolí abans de Nadal.

  1. L’Escola Pi del Burgar de Reus, el dia 13 de desembre amb 23 alumnes de Cicle Mitjà.
  2. L’Institut Gabriel Ferrater de Reus, el dia 13 de desembre amb 40 alumnes d’ESO.
  3. L’Escola Rocabruna de Borges del camp, el dia 15 de desembre amb 58 alumnes de Cicle Superior.

Els 3 centres van visitar les Coves de L’Espluga, on van descobrir l’evolució humana des del Paleolític fins l’actualitat a través d’audiovisuals que recreen escenes de la prehistòria amb personatges reals.

rocabruna-1 rocabruna-2

Propostes Consell de nens i nenes

El passat 17 de juny de 2016, el consell de nens i nenes de l’escola van fer la proposta per millorar la convivència al pati de comprar més jocs de taula.

L’escola va trobar molt interessant aquesta proposta i ja els estan gaudint.

fullsizerender9-copiaClica la imatge per veure les fotos!!