Projectes de suport pedagògic

  • Pla d’informàtica.
  • Psicomotricitat a Educació Infantil.
  • Impuls a la lectura i biblioteca escolar.
  • Joc simbòlic a Parvulari utilitzant els racons com a metodologia de treball.
  • Projecte d’innovació en llengua anglesa per fomentar i millorar l’expressió oral en aquesta llengua des de P4.

    (A partir de tercer els alumnes utilitzen l’aula d’auto-aprenentatge i realitzen activitats al llarg del curs per conèixer  la cultura anglosaxona i practicar l’ idioma).