Equip pedagògic i equip directiu 2019-2020

EQUIP DIRECTIU

CÀRREC NOM ATENCIÓ A FAMÍLIES
Directora de l’escola El Gurri Estefania Sáez Dilluns de 13 a 14 hores.
Cap d’estudis de la ZER Guilleries Eduard Mauri Dimarts de 13 a 14 hores.
Secretari de la ZER Guilleries Èric Vila Dimarts a convenir.

MESTRES I PROFESSIONALS

CÀRREC NOM ATENCIÓ A FAMÍLIES
Tutora d’educació infantil + inicial Núria Pujol Dimarts de 13 a 14 hores.
Cotutora d’educació infantil + inicial Sandra Rovira Dimarts de 13 a 14 hores.
Suport a cicle inicial, mitjà i superior Estefania Sáez Dimarts de 13 a 14 hores.
Tutora de cicle mitjà i superior Maria Soler Dimarts de 13 a 14 hores.
Especialista d’anglès d’escola Estefania Sáez Dimarts de 13 a 14 hores.
Especialista de música de la ZER Arnau pons Dimecres a convenir.
Especialista d’educació física de la ZER Iris Aranda Dijous a convenir.
Especialista d’Educació Especial de la ZER Eduard Mauri Dimarts de 13 a 14 hores
Mestra de religió Cristina Caballeria Dimecres a convenir.