Metodologies i projectes La Forja

METODOLOGIA

Projectes

És una metodologia globalitzadora que pretén partir de la curiositat i interessos dels alumnes. No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults…

Pla de treball

Fomenta el treball autònom dels alumnes i permet seguir els ritmes d’aprenentatges de cadascun d’ells.

Aproximació a les TIC

Aproximació a diferents eines i programes informàtics. Treball transversal dins de les diferents àrees.

Conferències

Se’n realitzen al llarg del curs per tal de fomentar l’expressió oral i millorar l’habilitat de parlar en públic.

Tallers cooperatius

Activitats variades (tallers d’alimentació, de plàstica, de decoració de l’escola…) que es fan de manera puntual amb tots els i les alumnes de l’escola o només amb els alumnes de Primària. Es reparteixen tots els infants en 2 o 3 grups barrejant totes les edats.

Apadrinaments

Els alumnes de 3r a 6è fan de padrins dels alumnes de P3 fins a 2n. Cada padrí té un fillol. L’activitat es fa setmanalment durant mitja hora, i està enfocada a l’hàbit lector. També s’utilitzen els padrins en altres moments del curs.

Assemblees

Espai d’interrelació, intercanvi i coneixement on els alumnes poden expressar les seves opinions, punts de vista, debatre problemàtiques… per tal d’arribar a acords de manera assembleària.

 

PROJECTES

Vent(s) a Banda

El projecte, que es porta a terme des del setembre del 2015, parteix d’un conveni signat entre l’Ajuntament d’Alpens i el Departament d’Educació.

Al projecte hi participen tots els i les alumnes de 1r a 6è acompanyats per l’especialista de Música de l’escola i dues professores de música, especialitzades en vent (saxo i trompreta) i percussió i, de Musicop. Durant aquesta hora setmanal, els alumnes realitzen pràctica instrumental de saxo o trompeta i  percussió, llenguatge musical i treballen també aprenentatges bàsics relacionats amb el desenvolupament de competències socials, comunicatives i relacionals.

Des de l’aula de P3-P4-P5 també es participa del projecte, sense les professores de Musicop, en l’aprenentatge de les cançons de la cantata que realitzem cada curs, amb la mestra tutora d’infantil.

Projecte rius

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

L’Escola La Forja participem d’aquest projecte des del curs 2007, i cada curs fem dues inspeccions: la de tardor i la de primavera per veure com està l’estat del riu que tenim apadrinat. Les dades d’aquestes inspeccions les enviem a l’Associació Hàbitats.