Alumnes Gafarró

 

PETITS     (P-3, P-4 i P5) MITJANS (1er , 2n i 3r  PRIMÀRIA) GRANS (4art, 5è  i 6è)
8 ALUMNES EN TOTAL 15 ALUMNES EN TOTAL 11 ALUMNES EN TOTAL