Documents ZER Alt Lluçanès

Tots els documents oficials s’elaboren a nivell de ZER (menys els Projecte de Direcció, que n’hi ha un de ZER i un per a cada escola). Aquests documents recullen els aspectes comuns als quatre centres i també la singularitat de cada escola.

DOCUMENTS OFICIALS DE ZER

Projecte Educatiu ZER (PEZ) Aprovat al 2009 (per actualitzar al curs 2020/2021)
Projecte Lingüístic ZER (PLZ) -annex del PEZ- Aprovat al gener del 2021
Projecte de Direcció ZER 2020/24
Normes d’Organització i Funcionament ZER (NOFZ) Aprovades al 2014
Projecte de Convivència ZER Aprovat al juliol del 2020
Carta de compromís educatiu Aprovada al 2013
Organització i funcionament ZER 2019/20

DOCUMENTS OFICIALS PER ESCOLES

Projecte de Direcció Escola Aurora 2019/23
Projecte de Direcció Escola Gafarró
Projecte de Direcció Escola Heurom 2019/23
Projecte de Direcció Escola La Forja 2019/23