El context

L’alumnat del nostre centre és divers. En aquest sentit ho és tant pel perfil com per l’origen. Si bé majoritàriament l’alumnat del centre prové del mateix municipi hem notat un increment, any rere any, d’alumnat procedent d’altres poblacions de la comarca així com de comarques properes. En aquest curs, de fet, tindrem un percentatge del 31% d’alumnat de fora del municipi a 1r d’ESO. Aquesta diversitat de l’alumnat també es reflecteix en les seves característiques personals.

El centre està situat a Sant Joan de Vilatorrada, que és el segon municipi de la comarca pel que fa a població, amb 10.750 habitants. La franja d’edat de 0-14 anys representa un 17%. Això fa de Sant Joan una població amb una elevada taxa de joves. La taxa d’immigració del poble és d’un 9,9%.

A nivell d’estudis, el 66% de la població té estudis elementals, mentre que la població que té estudis mitjans o superiors representa el 19% i 8%, respectivament.

L’atur juvenil, de menors fins a 24 anys, és d’un 38,79%, mentre que la mitjana del municipi és d’un 15,02%. En els anys més forts de la crisi Sant Joan va patir el tancament d’empreses com Pirelli i Tèxtil Riba. Tot i això, el 19,2% de la població activa ho fa en el sector industrial i un 78% al sector serveis.