Consell escolar

En la vida diària del centres no ens n’adonem però hi ha moltes coses que succeïxen. Cal que aquestes activitats es programin, es regulin, s’avaluïn i es tingui cura de com es van produint. És per això que els centres educatius tenim el consell escolar que és «l’òrgan col·legiat de participació» de la comunitat escolar en el govern del centre. El consell escolar està composat per representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, ajuntament, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la normativa d’organització i funcionament del centre, etc.

Per tot això volem que aquest sigui un espai divers i que sigui actiu. Aquest és el motiu que us animem a participar i exercir un altre dels drets i deures que com a membres de la comunitat de la SINS Cardener tenim i és participar el proper dia 27 de novembre en les eleccions per a cada sector. Mireu el cens a la cartellera interior del centre.

 

Es pot fer referència al següent enllaç.