On som?

La Secció d’Institut Secció d’institut Cardener està immersa en el vell mig del municipi de Sant Joan de Vilatorrada amb una població de 10.767 habitants ( a data 1 de gener de 2011). Sant Joan és un municipi amb un elevat índex de mobilitat. En aquest sentit té un padró municipal força actiu, si el comparem amb altres municipis semblants de la comarca.

Des de mitjans de segle XX el municipi ha experimentat diversos canvis demogràfics. La població a l’any 1950 era de 1.652 habitants. Les diferents fases o onades immigratòries han procedit, a grans trets d’Andalusia així com en menor mesura d’altres zones de l’estat. En els darrers anys també ha rebut fluxos immigratoris de fora de l’estat. Possiblement els motius d’una bona oferta d’habitatge i uns bons serveis, així com la proximitat a la capital de comarca i a les vies de comunicació han estat un factor influent en aquest augment de població.

Si ens fixem en la seva població, l’origen i l’evolució de la mateixa, ens podem adonar del que acabem de dir. Aproximadament el 30% es provinent de fora Catalunya i d’aquest el percentatge d’immigració de fora de l’estat és proper al 10%, de mitjana.

Pel que fa a la piràmide de població aquesta té una edat mitjana de 37 anys, aspecte que ha afavorit el seu creixement. Tot i això, en els darrers mesos i fruit de l’impacte de la situació econòmica actual, la població pateix un cert decreixement (segons les dades del cens que ens ha comentat l’Ajuntament) que encara no hem pogut veure reflectit en les dades consultades a la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).dades_sins

El nivell de formació de la població ha anat variant a mesura que es produïen les variacions de la població. Així, per les dades de que disposem podem veure que el nivell de formació ha anat augmentant. Un 57% de la població disposa d’estudis primaris, un 18% d’estudis secundaris i un 17% d’estudis universitaris. En aquest sentit hi ha un factor determinant, al menys pel que fa als estudis primaris, ens referim a la feina de l’escola d’adults que ha format a un alt percentatge de població adulta que no disposava d’estudis.

L’edifici

La SINS Cardener emplaçada en la confluència dels carrers del Sol, Alzines i Montserrat es troba situada en l’antiga Escola del Carme que al llarg dels anys ha estat també Escola Joncadella i Escola Ametllers. El centre té els seus orígens en un edifici de fa uns 40 anys que al llarg d’aquest temps ha anat creixent i renovant-se però mantenint alguns elements.

Un dels atractius del centre és la seva situació, al vell mig del poble, així com l’entorn natural, bosc d’alzines, que donen a la SINS una singularitat i unes possibilitats de treball a l’entorn del medi molt grans que es retroalimenta amb els plantejaments educatius d’aquest projecte. En definitiva un centre que per les seves característiques, la seva arquitectura i espais ens permet gaudir i que també ens permet, en bona mesura, dur l’aula fora de l’aula.

 

Com arribar-hi:

  • Per tren: FFCC – Estacions Manresa Alta i Baixador / RENFE – Estació de Manresa.
  • Per bus: Línia Sant Joan – Manresa (Parada Carretera de Cardona).