RESULTATS PROVES PISA

En les darreres proves PISA, on s’avalua el sistema educatiu de 45 països de l’OCDE en base als resultats competencials del seu alumnat, el nostre centre va ser un dels 52 escollits de Catalunya. Aquestes proves s’apliquen de forma externa i molt rigorosa, de manera que el centre no té cap control sobre la seva aplicació.

Ja en tenim els resultats (podeu descarregar el PDF que teniu a continuació), on podem observar la bona posició de Catalunya respecte l’OCDE i Espanya, i també l’excel·lent posició del nostre centre. Catalunya es situa a l’alçada de països com Alemanya, els EUA, Japó, França, Noruega o el Regne Unit, i l’Institut de Navarcles es situa clarament per damunt de la mitjana de Catalunya.

RESULTATS PISA INSTITUT NAVARCLES 2015

En l’actual debat sobre la conveniència d’innovar en educació, el principal cavall de batalla és la capacitat competencial de l’alumnat, i en el nostre cas concret els resultats de les proves PISA parlen per sí mateixos, així com els de les proves externes de competències bàsiques.