Secretaria

  • Horari d’atenció: dilluns de 12:00 a 17:00, dimecres i divendres de 8:00 a 15:00
  • Tràmits: Matriculació, certificats escolars, títols d’ ESO, beques, etc.