Organigrama

 

TUTORIES

1A Dolors Rosas
1B Laura Carbonell
1C Sandra Bassany
2A Roger Camprubí
2B Susana Criado
2C Imma Solà
3A Delfí Sansa
3B Carme Romero
4A Laia Serra 
4B Pep Sánchez
RODA Maria Elena Garrido

 

CÀRRECS

Director Jordi Boixader
Cap D’estudis Laura Soler
Secretari  Paco Cascales
Coordinadora Pedagògica Elena Garrido
Cap d’àmbit Cientificotecnològic Laia Serra
Cap departament de ciències experimentals Laia Serra
Cap departament de matemàtiques i tecnologia Toni Subirana
Cap departament d’educació física Pep Sánchez
Cap d’àmbit humanístic Mercè Sala
Cap departament de socials Delfí Sansa
Cap d’àmbit lingüístic Agustí Redó
Cap departament de llengües Agustí Redó
Cap departament llengües estrangeres Sara Canet
Coordinador TIC Pep Sánchez
Coordinador LIC Imma Solà
Coordinadora d’Activitats i Serveis Escolars M. Dolors Rosas
Coordinador de Riscos Pep Sánchez
Coordinadora d’Atenció a la Diversitat* Mercè Sala
Coordinació d’Erasmus +* Laia Serra i Sandra Bassany