Famílies i pantalles, com s’ha d’actuar?

Des de l’Ajuntament de Navarcles ens arriba la proposta d’un taller per les famílies amb el títol de Famílies i pantalles, com s’ha d’actuar?
Aquesta formació està organitzada per la Diputació de Barcelona i serà impartida via telemàtica.
Està estructurada en dues sessions de dues hores, pels dies 1 i 15 de desembre.
En document adjunt us trametem el cartell amb més informació.
Des de la direcció de l’Institut de Navarcles us recomanem que hi pugueu participar, i especialment aquelles famílies que hagueu detectat una forta dependència de les pantalles per part dels vostres fills/es.
En cas d’estar-hi interessats cal que ens feu arribar la vostra inscripció, indicant el vostre nom i cognoms, el del vostre fill/a i el curs on està,  al correu del centre sesnavarcles@xtec.cat. El termini per fer la inscripció finalitza el dilluns 16 de novembre.

 

PREINSCRIPCIÓ 2020-21

CALENDARI PUBLICACIONS

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

OFERTA FINAL

ASSIGNACIONS AL CENTRE

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

Per formalitzar la preinscripció pel curs 2020-21 s’haurà de fer de forma telemàtica, i només per aquelles famílies que no ho puguin fer per aquesta via i de forma excepcional, es podrà fer presencialment amb cita prèvia.

CALENDARI

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020 (9:00 a 13:30) Per sol·licitar cita prèvia podeu clicar aquí

SOL·LICITUD

Per iniciar el tràmit de forma telemàtica podeu clicar aquí

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.

DOCUMENTACIÓ

 • El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el cas del nostre centre cal enviar-ho a sesnavarcles@xtec.cat
 • El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 • Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

IMPORTANT!!

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

MÉS INFORMACIÓ

Podeu trobar tota la informació detallada a queestudiar.gencat.cat

OFERTA CURS 2020-21

Per consultar la oferta inicial pel curs 2020-21 podeu clicar aquí

portes obertes

JORNADA DE PORTES OBERTES ANUL·LADA

En motiu del tancament dels centres educatius des del dia 13 fins el 27 de març, queda anul·lada la jornada de portes obertes. Quan es pugui fixar una nova data us la farem saber.

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Acabat el procés electoral per renovar una part dels membres del Consell Escolar d’acord amb la resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, us comuniquem els noms dels membres escollits de cada sector:
SECTOR PARES I MARES
Joan Clusella Masana
Núria Montagut Ruíz
SECTOR ALUMNAT
Pau Díaz Arauzo
Mariona Cano Pons
SECTOR PAS
Sílvia Pla Marfà
SECTOR… Llegeix més»

VAGA 29 NOVEMBRE

Benvolgudes famílies,
Demà dijous 29 de novembre hi ha convocada una vaga a l’Ensenyament públic de Catalunya.
Preveiem la participació de part del professorat, però fins demà mateix no tindrem constància oficial de qui exerceix el dret de vaga, i per tant encara no podem valorar el… Llegeix més»