Textos amb efectes i colors

No utilitzeu textos distorsionats, títols amb relleu o efectes tridimensionals. Són dissenys dels anys 90 i no encaixen amb l’estil de Nodes (flat style). El disseny web actual tendeix a ser més neutre, afavorint els continguts.

nowordart

notext1

adults1

titolbad1

Eviteu incloure textos en colors diferents al color negre. Al web, un text amb un color gairebé sempre indica que hi ha un enllaç i podem desconcertar a l’usuari (que segurament passarà el ratolí per sobre per si de cas). A més a més, moltes vegades, els colors triats contrasten poc i no es veuen bé.

textcolorno