Eviteu redundancies

Eviteu incloure el nom del centre, el logotip del Departament d’Ensenyament o el logotip del centre. Tota aquesta informació ja tenen el seu propi espai. No reaprofiteu la capçalera de la pàgina antiga si inclou el nom del centre.

redundant1

Eviteu repetir el logotip a la capçalera. A l’exemple següent, apareix el nom del centre fins a 4 vegades.

redun