Graella d’icones

No deixeu la graella d’icones buida. Les icones ajuden a localitzar més ràpidament la informació i també compleixen una funció estètica.

senseicones

ambicones

Si no sabeu quins enllaços posar, penseu en les pàgines de la vostra web o en les pàgines/aplicacions externes més utilitzades en el vostre centre. La funció principal de les icones d’aquesta graella és fer de drecera.

No deixeu la graella sense icones, compleixen una funció estètica important.

noicons

si_icons