5. Ús de les imatges

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, la direcció del centre ha de demanar el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. Per tant, el primer pas per gestionar correctament la publicació d’imatges al web és aconseguir l’autorització de les famílies.

Per a la publicació d’imatges d’un alumne/a o grup, us heu d’assegurar que les famílies han marcat les dues caselles següents:

Document d'autorització amb dos opcions marcades

Tot i haver marcat aquestes caselles, les famílies tenen el dret a demanar la retirada de les fotos i vídeos on surt la seva filla o el seu fill. Per evitar que es doni aquesta situació, us fem les recomanacions següents per a les fotografies públiques:


 

 

A la part pública del web, eviteu fer fotografies o vídeos mostrant l’alumne/a en primer pla, on s’identifiquin molt clarament. Mostreu accions, més que persones.

Eviteu etiquetar les fotos amb el nom de l’alumne/a. 

Nena al costat del seu dibuix. Imatge marcada com incorrecte.Nena de perfil dibuixant. Imatge marcada com a correcte.

 

 

 

 

 

 

Si heu de fer una foto propera, eleveu una mica la càmera per amagar part dels rostres dels infants.
L’angle també permet veure millor el que estan fent.

2 nenes i un nen jugant a un joc de taulaNena jugant amb vegetalsNen dibuixant. Imatge marcada com a correcte.

 

Les fotografies i vídeos amb l’alumnat d’esquena posen el focus sobre l’activitat o esdeveniment.
És una bona solució en molts casos.

Infants d'esquena veient una representació teatral de nadal. Imatge marcada com a correcte.

 

Si una alumna o alumne és la/el protagonista d’una notícia i voleu publicar la seva fotografia a la part pública, demaneu autorització expressa a la família.

Una noia rep un premi


 

A la part pública del web, no utilitzeu imatges amb copyright si no teniu l’autorització escrita de l’autor/a.

Dues imatges. Una marcada com a incorrecte té el signe del copyright. L'altre, marcada com a correcte, té el signe de Creative Commons.


Podeu fer servir imatges amb copyright sense demanar autorització, a l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle, Classroom, etc) sempre que sigui un entorn privat i que el seu ús estigui justificat didàcticament.

En qualsevol cas, sempre s’ha de citar l’autor de la imatge.

Dues imatges marcades com a correctes. Una amb el símbol del copyright i l'altre amb el signe de Creative Commons.


Si voleu compartir fotos on s’identifiqui clarament l’alumnat, podeu crear un article o pàgina amb contrasenya. Si són menys de 10 fotos, podeu afegir-les directament o inserir un carrusel.

Si teniu moltes fotos, és preferible compartir un enllaç a una galeria externa.

És preferible no etiquetar les fotografies amb els noms i cognoms de l’alumnat.


 

Citeu l’autor/a de la imatge.
Si només teniu unes poques imatges o totes les imatges tenen una font comú, us recomanem fer-ho al peu de la pàgina. Si no, citeu a l’autor com a llegenda de la imatge.

Cita al peu d'una pàgina


 

Procureu que les imatges genèriques siguin equitatives quant a gènere. La proporció d’imatges de nens i nenes amb un paper actiu ha de ser similar.

Més informació sobre l’ús no sexista dels continguts

Nena petita dibuixant


La mida ideal d’una imatge a Nodes depèn del lloc on es vulgui posar:

  • Capçalera: 850px x 180px.
  • Barra lateral esquerra: 330px de l’amplada.
  • Barra lateral dreta: 230px

Esquema d'una pàgina Nodes amb imatges de capçalera i a les barres laterals


La mida ideal d’una imatge a Nodes dins d’un article: 

  • 1/3 d’amplada: 342px de l’amplada.
  • 1/2 d’amplada: 512px de l’amplada.
  • 100% d’amplada: 1024px de l’amplada.
  • Imatge resum: 440px x 200px.

Diferents mides d'imatge a un article del Nodes


El format d’imatge recomanat és JPG.

Si necessiteu transparència, el format recomanat és PNG.

El pes màxim de la imatge no hauria de superar els 350 Kb, sobretot si és a una pàgina on hi ha més imatges. El cercador Google penalitza les pàgines que triguen en carregar. 

Una imatge normal i una imatge amb fons transparent


 

 

Si necessiteu imatges lliures per il·lustrar les notícies i apartats de la vostra web visiteu el Banc d’imatges de Sinapsi.

Captura de pantalla del Banc d'imatges de Sinapsi

Fonts: 


Imatges: Il·lustracions realitzades per l’àrea de Cultura digital, disponibles al banc d’imatges de Sinapsi.