2. Brevetat i precisió

Llegir a la pantalla de l’ordinador o del mòbil és diferent a llegir un diari o una novel·la. En general, a Internet són preferibles textos més breus i directes.


 

Retalleu tant com sigui possible.

La brevetat també s’aplica als títols dels articles i pàgines.

La data límit que s’ha de respectar per a la presentació de sol·licituds és el 31 de març de 2020. ❌

La data límit per presentar les sol·licituds és el 31 de març de 2020. ❌

Data límit per a les sol·licituds: 31 de març de 2020. ✅


Si necessiteu publicar un text llarg, partiu-lo en paràgrafs.

A cada paràgraf, desenvolupeu només una idea.

Si teniu imatges il·lustratives, intercaleu-les-hi.

3 blocs de text, el primer marcat com error no té paràgrafs. Els segon i el tercer, correctes, tenen paràgrafs i imatges il·lustratives


 

Feu servir verbs precisos. Eviteu verbs com ara “s’ha fet”, “s’ha realitzat”, s’ha vist”, etc.

Aquest informe s’ha realitzat per avaluar la capacitat del centre… ❌

Aquest informe s’ha emès per avaluar la capacitat del centre… ✅


Suprimiu els verbs buits que acompanyen a verbs substantivats.

Cal que realitzem la reunió amb les famílies… ❌

Cal que ens reunim amb les famílies… ✅


 

Eviteu paraules multiús com ara “aspecte”, “tema”, “assumpte”, “caràcter”, “cosa”, “element”, etc.

L’assumpte de l’adjudicació de places es resoldrà a partir de juliol. ❌

L’adjudicació de places es resoldrà a partir de juliol. ✅


 

Rebutgeu les falques lingüístiques com ara “a nivell de”, “en base a” , “en funció de”, etc.

El centre, a nivell d’instal·lacions, compleix els requisits que exigeix la normativa vigent. ❌

Quant a les instal·lacions, el centre compleix els requisits que exigeix la normativa vigent. ✅


Aquest apartat és una reelaboració a partir de les següents fonts: 


Imatges: Il·lustració realitzada per l’Àrea de Cultura digital. Llicència CC0.