3. Accessibilitat

L’accessibilitat web beneficia a tothom, no només a les persones amb diferents tipus de discapacitats (auditiva, visual, cognitiva, motriu, intel·lectual) o d’edat avançada. Beneficia també a les persones amb limitacions tecnològiques (poca amplada de banda, dispositius antics) o que es veuen afectades per limitacions provocades per l’entorn (soroll ambiental, lluminositat, incomprensió de l’idioma, etc.). En general, l’accessibilitat web millora l’experiència d’usuari i el posicionament web.

Textos

Eviteu les cursives, els textos amb ombres i les majúscules.
Dificulten la lectura a persones amb dislèxia o amb dèficit visual.

No feu servir cursives ❌
NO FEU SERVIR MAJÚSCULES
Utilitzeu la negreta per ressaltar


Eviteu el subratllat. Es confon amb els enllaços web i pot generar desconcert.

No feu servir el subratllat
Utilitzeu la negreta per ressaltar


Eviteu l’ús de colors als textos. Sobretot si tenen un baix contrast amb el fons.
Dificulten la lectura a persones amb problemes d’anomalies a la visió dels colors o amb dèficit d’atenció.

No utilitzeu diversos colors en una mateixa frase
No utilitzeu colors amb baix contrast
Utilitzeu la negreta per ressaltar


 

 

Opteu sempre per escriure al web directament. El contingut és més accessible i fàcil de cercar. Si heu de publicar un document PDF fet per vosaltres, assegureu-vos que sigui accessible. Instruccions. 

Estructura

 

Utilitzeu els títols amb una jerarquia correcta per dividir un text llarg.

No utilitzeu els títols per ressaltar text normal. Utilitzeu la negreta.

Dos textos, el primer marcat com error, mostra un títol secundari més gran que el títol principal. El segon text, marcat com a correcte, mostra el títol principal més gran que els secundàris

 

No justifiqueu el text. Deixeu-lo alineat a l’esquerra. El text justificat és adequat en paper, on l’amplada és fixa i es coneix. Al web, l’amplada varia en funció del dispositiu i justificar el text genera espais irregulars entre paraules, incòmodes per a tothom però especialment per a les persones amb dislèxia.

Dos blocs de text. El primer, marcat com error, mostra un text justificat. El segon, marcat com correcte, mostra el text alineat a la esquerra

 

Utilitzeu llistes. Són molt útils per estructurar la informació. Si l’ordre és important, utilitzeu llistes numerades.

A partir de 8 elements és convenient dividir la llista. 

Dos blocs de text. El primer, marcar com incorrecte, mostra un text compacte, sense llistes. El segón, marcat com a correcte, mostra un text amb llistes.

 

Eviteu les taules per fer distribució en columnes. Les taules no són adaptatives i part de la informació no es visualitzarà als dispositius mòbils.

Utilitzeu les caixes adaptatives de la caixa d’eines de Nodes. 

Taula es veu sencera al monitor i la mateixa taula tallada al mòbil

El text dels botons i enllaços ha de ser descriptiu, ja que d’aquesta manera les persones que fan servir els lectors de pantalla sabran quina acció fa el botó.

Si enllaceu a una web o aplicació externa, l’enllaç de destí s’ha d’obrir en una finestra nova. 

Dos botons. Un marcat com incorrecte, té com a text "clica aquí". El botó, marcat com a correcte, té el text "Inscriu-te"

 

Imatges i vídeos

 

Escriviu text alternatiu a les imatges.
És fonamental per a les persones amb discapacitat visual que utilitzen lectors de pantalla.

A Nodes (WordPress) heu d’omplir també el camp Atribut títol de la imatge a Opcions avançades de la imatge.

Dos imatges de les piràmides de Egipte. Una marcada com a incorrecte, sense text alternatiu. La segona, marcada com a correcte, amb el text "Piràmides d'Egipte"


 

Si utilitzeu vídeos, proporcioneu subtítols, audiodescripcions o una transcripció del contingut.

Oferiu sempre un enllaç directe al peu del vídeo.

Un vídeo d'un home parlant, amb subtítols.


 

Si feu infografies, proporcioneu sempre una audiodescripció.
Les infografies concentren molta informació visual i textual en molt poc espai però són opaques per als lectors de pantalla.

Una infografía i una icona de audiodescripció

 


Aquest apartat és una reelaboració a partir de les següents fonts:


Imatges: Il·lustracions realitzada per l’àrea de Cultura digital. Llicència CC0.