Contracte de neteja

Es fa pública la licitació d’un contracte de servei de neteja del centre, publicat en el DOGC 7647 de data 21/06/2018:

 • Anunci de la licitació del contracte de neteja exp. 1/2018 – INS Viladomat
 • Termini: de 22 de juny de 2018 i fins a les 14:00 hores del dia 6 de juliol de 2018
 • Objecte del contracte:
  Servei de neteja de l’Institut Viladomat de Barcelona
  Lloc d’execució: Municipi de Barcelona
  Termini d’execució: el contracte s’iniciarà el 1/9/2018 i finalitzarà el 31/08/2019. Possibilitat de pròrroga per un any més.
 • Plec de clàusules administratives >> PCAP neteja Institut Viladomat 2018 / Anunci composició de la Mesa
 • Plec de prescripcions tècniques >> PPT neteja Institut Viladomat 2018

Visita tècnica i resolució de dubtes: dimarts 26 a les 10 hores a l’Institut Viladomat, Consell de Cent, 127-129

 Obertura sobre B >> dilluns 9/7 a les 12 hores

Acta Sobre B concurs Neteja Institut Viladomat

Obertura sobre C >> dimecres 11/7 a les 13 hores

Acta Sobre C concurs Neteja Institut Viladomat

[Podeu contactar fent servir el correu electrònic: gestio@institutviladomat.cat]