Street art

L’street art és un art desenvolupat en els espais públics i els carrers. L’art de carrer està fortament definit per una realitat: en el 99 per cent dels casos, la seva realització és il·legal, i en si mateix constitueix un desafiament a la propietat privada i a la reglamentació de l’espai públic.

Llegeix més»

Biodiversitat al nostre pati

L’impacte de l’activitat humana ha provocat un greu declivi de la diversitat biològica al planeta. Per potenciar la preservació del medi ambient i dels recursos ecològics, les Nacions Unides van declarar l’any 2010 Any Internacional de la Diversitat Biològica, una iniciativa d’abast mundial per crear més consciència sobre la importància de frenar la pèrdua de la riquesa biològica al món.

Llegeix més»

Arriba la tardor

Aquest dimarts arriba la tardor astronòmica. L’estiu de 2014, que no passarà a la història de la climatologia per haver estat especialment calorós sinó més aviat per la seva relativa benignitat, finalitza amb una situació propícia per les pluges en moltes zones de la Península i Balears amb gran probabilitat que siguin intenses en punts de l’àrea mediterrània, especialment a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Aragó i l’arxipèlag balear.

Llegeix més»