Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre i la representació municipal.

L’última renovació del consell escolar es va fer el 4 de desembre de 2018.

Composició Consell Escolar

Equip directiu
Mercè Guiteras Font (Presidenta)
Raül Balasch Roque (Cap d’estudis)
Joan Canet Solé (Secretari)
Representants del professorat
Juli Jurado Llamas
Miquel Forrellad Vives
Sílvia Cantieri Huguet
Glòria Lozano Mena
Laura González Bitrián
Manel Blesa Izquierdo
Representants de l’alumnat
Andrea Fortuny Arjona
Berta Bernal Miranda
Gisela Plans González
Marcos Ortuño Cabezas
Representants de pares i mares
Maria Rosa Pomés Centella
Gracia Velázquez Sierra
Carmen Ramírez Rodríguez
Ismael Ortega Agüero (Representant de l’AMPA)
Representant del personal d’administració i serveis
Miguel Díaz Molino
Representant de l’Ajuntament
Daniel González Cabrera