Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre i la representació municipal.

L’última renovació del consell escolar es va fer el 4 de desembre de 2018.

Composició Consell Escolar

Equip directiu
Mercè Guiteras Font (Presidenta)
Rafa Faus (Cap d’estudis)
Joan Canet Solé (Secretari)
Representants del professorat
Juli Jurado Llamas
Miquel Forrellad Vives
Sílvia Cantieri Huguet
Manel Blesa Izquierdo
– Vacant –
Representants de l’alumnat
Gisela Plans González
– Vacant –
– Vacant –
– Vacant –
Representants de pares i mares
Carmen Ramírez Rodríguez
– Vacant –
– Vacant –
Ismael Ortega Agüero (Representant de l’AMPA)
Representant del personal d’administració i serveis
Miguel Díaz Molino
Representant de l’Ajuntament
Daniel González Cabrera