Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre i la representació municipal.

L’última renovació del consell escolar es va fer el 13 de desembre de 2016.

Composició Consell Escolar

Equip directiu
Jordi Seluy (President)
Raül Balasch (Cap d’estudis)
Joan Canet (Secretari)
Representants del professorat
Mercè Guiteras
Miquel Forrellad
Sílvia Cantieri
Mar Iglesias
Laura González
Manel Blesa
Representants de l’alumnat
Andrea Fortuny
Berta Bernal
Naiara de Dios
Maelly Marqués
Representants de pares i mares
Maria Rosa Pomés
Gracia Velázquez
Isabel Besolí
Ismael Ortega (Representant de l’AMPA)
Representant del personal d’administració i serveis
Miguel Díaz
Representant de l’Ajuntament
Juan Antonio Grimaldo