Història

L’any 1974 entra en funcionament l’Escola Can Planas.

El 1984 entra en funcionament el Can Planas II, una ampliació de l’escola Can Planas. Quan l’any 1991 es transforma l’escola en l’Institut Can Planas, a aquest segon mòdul se li canviaria el nom per Escola del Bosc funcionant com a centre propi.

L’antiga escola i l’actual institut es troben a una part dels terrenys que antigament ocupava la Masia Can Planas, anterior al segle XV i que va ser coneguda amb diversos noms com: Mas Savall, Mas Solers, Planes, Pujades o Duran. A partir de 1925 i per voluntat de la seva propietària Maria Feliu Lliure se la coneix com Can Planes.