Convalidacions de matèries per música o esport

Procediment pel reconeixement/convalidació de matèries optatives de l’ESO, de la matèria de música, de l’educació física i/o de les matèries específiques del Batxillerat.

1) Omplir el formulari de sol·licitud corresponent:

  • Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1
  • Sol·licitud de reconeixement de la matèria d’Educació Física de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes amb dedicació significativa a l’esport
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat (BATX) basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat (BATX) basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3
  • Sol·licitud de reconeixement de la matèria d’Educació Física del Batxillerat (BATX) als alumnes amb dedicació significativa a l’esport

2) Sol·licitar el certificat corresponent a l’Escola de Música Autoritzada, Conservatori, Consell Català de l’Esport o federació esportativa, segons el cas.

3) Enviar la sol·licitud signada juntament amb el certificat corresponent a l’adreça de correu institutcanplanas@xtec.cat indicant al cos del missatge “Sol·licitud de convalidació” abans del 31 d’octubre de 2020.

Rebreu resposta en un termini de 7 dies hàbils.

L’alumnat que compleixi els requisits rebrà la resolució de reconeixement/convalidació corresponent per part de la direcció del centre.

En el cas de l’ESO l’alumnat podrà entrar a les 09:00h o sortir a les 13:30h si l’horari ho permet i la família ho autoritza. L’alumnat de Batxillerat podrà sortir a qualsevol hora de les convalidades/reconegudes amb la corresponent autorització de la família en el cas dels menors d’edat.

En les hores reconegudes/convalidades que es romangui en el centre, l’alumnat estarà amb el grup classe fent  treball individual (deures, avançant feines, estudiant…)  respectant la normativa general de l’aula.