Llibres de text

Important:

Recordeu consultar l’assignació de francès per 2n d’ESO i les optatives per 4t d’ESO abans de fer la compra dels llibres de text

Si desitgeu fer la compra a través de l’empresa Iddink cliqueu sobre el logo:

LLISTAT DE LLIBRES D’ESO:

PRIMER ICONA PDF

TOTS ELS GRUPS

SEGON ICONA PDF

GRUPS ORDINARIS

ICONA PDF

GRUP DE REFORÇ

TERCER ICONA PDF

GRUPS ORDINARIS

ICONA PDF

GRUP DE REFORÇ

QUART ICONA PDF

GRUPS ORDINARIS

ICONA PDF

GRUP DE REFORÇ

LLISTAT DE LLIBRES DE BATXILLERAT:

PRIMER ICONA PDF

MODALITAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ICONA PDF

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ICONA PDF

MODALITAT D’HUMANITATS I CCSS

SEGON ICONA PDF

MODALITAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ICONA PDF

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ICONA PDF

MODALITAT D’HUMANITATS I CCSS