L’origen de Halloween

La tradició de Halloween té l’origen a la cultura celta, encara que a totes les cultures sempre s’ha celebrat el pas de l’equinocci de tardor. Fa molts segles a Bretanya, Escòcia i Irlanda, el dia 31 d’octubre se celebrava la festivitat de Samhain, que coincidia amb el darrer dia de l’any segons els antics calendaris celtes i anglosaxons. Samhain era el déu dels morts.

Llegeix més»

Street art

L’street art és un art desenvolupat en els espais públics i els carrers. L’art de carrer està fortament definit per una realitat: en el 99 per cent dels casos, la seva realització és il·legal, i en si mateix constitueix un desafiament a la propietat privada i a la reglamentació de l’espai públic.

Llegeix més»

Biodiversitat al nostre pati

L’impacte de l’activitat humana ha provocat un greu declivi de la diversitat biològica al planeta. Per potenciar la preservació del medi ambient i dels recursos ecològics, les Nacions Unides van declarar l’any 2010 Any Internacional de la Diversitat Biològica, una iniciativa d’abast mundial per crear més consciència sobre la importància de frenar la pèrdua de la riquesa biològica al món.

Llegeix més»