El FabLab del Can Planas

Un Fab lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de producció d’objectes físics a escala personal o local que agrupa màquines controlades per ordinadors. La seva particularitat resideix en la seva grandària i en la seva forta vinculació amb la societat.

Llegeix més»