Utilització de les tics al nostre centre

Al nostre institut hem començat (2 de desembre de 2008) a fer servir mitjans electrònics per gestionar la comunicació entre els diferents estaments del centre. Hem començat pel que fa amb el control de les faltes d’assistència, rellevant al conegut paperet groc.

Eleccions al Consell Escolar

Aquests dies (2 de desembre de 2008) hem escollit els representants del Consell Escolar. Pel sector alumnes han estat escollits Irmina Cuscó de 4t A i Laura Sánchez de 4t D.