Projectes de centre

Per poder aprofundir als objectius educatius i socials amb els que estem compromesos i per tal de mantenir un caire innovador a l’exercici de la docència, el nostre centre participa a diversos projectes. Alguns d’ells impliquen a la totalitat de la comunitat educativa i a tots els àmbits, uns altres són d’abast més reduït.

Llegeix més»