Projecte Rius: inspecció de tardor

Aquesta setmana hem dut a terme la inspecció de tardor del tram de riu Francolí que l’Institut El Morell té assignat per la seva participació en el Projecte Rius. Un grup d’alumnes d’ESO ha recollit diferents dades del pH, l’oxigen dissolt i els nitrats de l’aigua, a més de prendre altres mesures. Seguidament reportarem els resultants obtinguts per tal d’anar sumant dades de l’evolució de la xarxa hidrogràfica de Catalunya.