On som

Institut El Morell
Carrer César Martinell, 1
43760 El Morell

e3008407@xtec.cat

Com arribar-hi:

 • Per tren:
 • Per bus:

Escoles adscrites a l’institut:
Escola , Escola , Escola ,

Correus electrònics de contacte

e3008407@xtec.cat

Centre

 • Bustia General:
 • Director:
 • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat:
 • Coordinador pedagògic:
 • Secretari:

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A:
 • Tutor 1r ESO B:
 • Tutor 1r ESO C:
 • Tutor 1r ESO D:
 • Tutor 2n ESO A:
 • Tutor 2n ESO B:
 • Tutor 2n ESO C:
 • Tutor 2n ESO D:
 • Tutor 3r ESO A:
 • Tutor 3r ESO B:
 • Tutor 3r ESO C: 
 • Tutor 4t ESO A:
 • Tutor 4t ESO B:
 • Tutor 4t ESO C:

ESO Coordinadors

 • Coordinació  ESO:

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A:
 • Tutor 1r Batxillerat B:
 • Tutor 2n Batxillerat A:
 • Tutor 2n Batxillerat B:
 • Coordinació Batxillerat:

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació:
 • Cap de departament Català:
 • Cap de departament Castella:
 • Cap de departament Llengües estrangeres:
 • Cap de departament Matemàtiques:
 • Cap de departament Ciències:
 • Cap de departament Socials:
 • Cap de departament Tecnologia:
 • Cap de departament Educació Física:
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica:
 • Cap de departament Música:
 • Cap de departament Informàtica:

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre:
 • Riscos laborals:
 • Coordinació informàtica:
 • Webmaster, responsable taller:
 • Self-Access: