Biblioteca

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ

A la porta d’entrada a la biblioteca hi ha l’horari de servei i les normes de funcionament.

Al final del dia, s’ha d’extremar la neteja i desinfecció d’aquest espai, al ser un lloc on es produeix intercanvi de material.

Hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada i un altre de paper individual, un esprai d’alcohol del 70% a la taula de préstec, un netejador desinfectant multiusos (pistola) i papereres amb tapa i pedal.

La biblioteca romandrà tancada com espai d’estudi i restarà oberta per al préstec de llibres.

El servei de préstec es realitzarà d’aquesta manera:

1.- Per evitar aglomeracions, s’estableix un sistema mixt (telemàtic i presencial) per tal que l’alumnat pugui seguir exercint el seu dret a consultar els llibres del centre, però d’una manera més segura. Per això, el Centre ha obert un correu electrònic específic per a la gestió de la biblioteca. L’alumnat sol·licitarà el préstec del llibre a través d’aquest correu electrònic: biblioteca@inselmorell.cat

2.- La bibliotecària contestarà el correu de la sol·licitud indicant:

  1. a) Si el llibre està disponible. En aquest cas es notificarà dia i hora per passar a recollir-lo.
  2. b) Si està en préstec.
  3. c) O si no forma part del catàleg de la biblioteca.

3.- Quan l’alumnat vulgui ampliar el termini de préstec, també ho sol·licitarà pel mateix correu electrònic.

4.- Les mesures de seguretat a adoptar són:

  1. a) Garantir la ventilació de l’espai.
  2. b) L’alumnat no pot tocar cap llibre ni revista de les prestatgeries.
  3. c) Els llibres tornats es depositaran en caixes de cartró, amb la finalitat de saber quin dia van ser tornats. Un cop desinfectats i posats en quarantena durant 48 hores, tornaran als prestatges per poder ser prestats novament.

5.- Els equips de protecció individual (EPI’s) de la bibliotecària seran els següents: mascareta FFP2 sense vàlvula i/o pantalla facial.