Informació Beques Curs 2020/2021

Informació sobre Beques i ajuts curs 2020/2021

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris. A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris: Primers i segons cursos de batxillerat i altres. Termini per presentar les sol·licituds: del 9 d’agost a l’1 d’octubre de 2020. Més informació i tràmit de la sol·licitud aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Dirigits a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts. Termini per presentar les sol·licituds: del 9 d’agost al 30 de setembre de 2020. Més informació i tràmit de la sol·licitud aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/