La Plana camina 19-20

Es un projecte de 1r d’ESO que té com a objectiu organitzar una caminada solidària. A les següents imatges, diferents representants de ONG’s locals expliquen la seva activitat als estudiants

La caminada es durà a terme a final de curs, pels voltants de l’institut, a l’entorn del riu Gurri. En la preparació i descripció del recorregut es treballen diversos continguts transversals del currículum, principalment de ciències naturals i socials.

Galeria de La Plana Camina