Cançons il·lustrades

Cançons il•lustrades

En aquest projecte aprenem cançons en diferents idiomes, dels països de procedència dels alumnes. Cada cançó la il·lustrem amb una tècnica pictòrica diferent que els alumnes confeccionen en grup o individualment.
A final de trimestre ho presentarem davant la comunitat educativa.