Imprempta del moviment

Es treballen els valors de l’esport des d’expressió artística.