Competències

PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

 

Desde el CIFE de la UVIC s’ha programat una formació adreçada al professorat de secundària. El principal objectiu tractar els aspectes crítics de la programació i l’avaluació per competències en el marc de l’ensenyament obligatori. D’aquesta manera, es tractaran els aspectes bàsics de l’ensenyament basat en competències i s’aprofundirà en eines i instruments metodològics i d’avaluació que són coherents amb aquest tipus de plantejament.