Escola Nova 21

Escola Nova 21  WEB

Escola Nova 21 és una aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat, que respon a la crida de la UNESCO per la participació de tots els sectors en un procés inclusiu de millora de l’educació. Es va crear el gener de 2016 per conveni entre el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, al que s’hi van sumar l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. El programa va néixer amb el suport de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPaC), i la Fundació FemCAT, i compta també amb el suport de la Fundació PuntCAT pel desenvolupament de l’estratègia digital.

El programa té signat des dels seus inicis un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, amb qui treballa conjuntament en la planificació de les accions de transformació educativa per tal que sumin esforços amb el treball que fan els professionals del Departament.

Aquesta horitzó comú d’actualització es concreta en el que s’ha anomenat “marc d’escola avançada”, una referència que possibilita molts models i projectes diferents però que tenen en comú quatre eixos interconnectats i interdependents:

  • Propòsit educatiu dirigit a desenvolupar competències per a la vida.
  • Pràctiques d’aprenentatge basades en el coneixement existent de com les persones aprenen.
  • Avaluació competencial i global, que contribueix a l’aprenentatge.
  • Organització autònoma i oberta, capaç de l’autoreflexió i d’actualitzar-se i de formar-se.