Formació professorat

Aquest curs escolar el personal docent de l’Institut La Plana està involucrat en quatre projectes en quatre projectes de formació del professorat:

AVANCEM,

ESCOLA NOVA 21,

XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES, I

AVALUACIÓ I FORMACIÓ PER COMPETÈNCIES (CIFE UVIC)