DESCRIPCIÓ

Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

FINALITAT

 • Proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional.
 • Facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

DURADA

Tenen una durada total de 1.000 hores. Un curs acadèmic emmarcat dins el curs escolar: de setembre a juny.

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

A l’Institut oferim els següents Programes de Formació i Inserció:

 • Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
 • Auxiliar en vivers i jardins.
 • Auxiliar de paleta i construcció.
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
 • Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

VI Fira d’Empresa Jove Europea amb la nostra cooperativa TeamCoop

El passat 19 de maig els alumnes del PFI d’oficina i serveis administratius en general van participar en la VI Fira d’Empresa Jove Europea amb la nostra cooperativa TeamCoop.
Va ser un dia intens, molt profitós i va representar la cirereta del pastís d’un treball exigent… Llegeix més»