DESCRIPCIÓ

Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

FINALITAT

 • Proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional.
 • Facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

DURADA

Tenen una durada total de 1.000 hores. Un curs acadèmic emmarcat dins el curs escolar: de setembre a juny.

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

A l’Institut oferim els següents Programes de Formació i Inserció:

 • Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
 • Auxiliar en vivers i jardins.
 • Auxiliar de paleta i construcció.
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
 • Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

LA PORTA D’IMATGE PERSONAL

La “porta del paradís” dona accés a l’àrea d’imatge personal. Fusiona sobre un fons de fusta un motiu floral renaixentista amb el darrer crit d’ornament d’ungles. És el resultat de la cooperació entre 3 dels nostres PFIs: fusteria, imatge personal, manteniment d’instal·lacions.
Sou convidats a traspassar-la.… Llegeix més»

Visita a la casa de la fusta dels alumnes d’oficina

El divendres 21 set, els alumnes del PFI Aux. d’oficina i serveis administratius en general, hem realitzat una visita professional a la Casa de fusta de l’Ajuntament de Lleida.
Alguns dels coworkers que allí hi treballen ens han explicat la seva experiència en aquesta modalitat de… Llegeix més»

Enjardinament del pati escola a l’Esperança

CURS 2017/18
L’escola pública d’educació especial L’Esperança ubicada al barri de la Bordeta de Lleida, demana la col·laboració de l’Institut Castell dels Templers per realitzar l’enjardinament de l’entrada a dita escola pel carrer Hostal de la Bordeta.
El projecte consisteix en el disseny, la selecció, la distribució… Llegeix més»