DESCRIPCIÓ

Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

FINALITAT

 • Proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional.
 • Facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

DURADA

Tenen una durada total de 1.000 hores. Un curs acadèmic emmarcat dins el curs escolar: de setembre a juny.

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

A l’Institut oferim els següents Programes de Formació i Inserció:

 • Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
 • Auxiliar en vivers i jardins.
 • Auxiliar de paleta i construcció.
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
 • Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Visita a la casa de la fusta dels alumnes d’oficina

El divendres 21 set, els alumnes del PFI Aux. d’oficina i serveis administratius en general, hem realitzat una visita professional a la Casa de fusta de l’Ajuntament de Lleida.
Alguns dels coworkers que allí hi treballen ens han explicat la seva experiència en aquesta modalitat de… Llegeix més»

Enjardinament del pati escola a l’Esperança

CURS 2017/18
L’escola pública d’educació especial L’Esperança ubicada al barri de la Bordeta de Lleida, demana la col·laboració de l’Institut Castell dels Templers per realitzar l’enjardinament de l’entrada a dita escola pel carrer Hostal de la Bordeta.
El projecte consisteix en el disseny, la selecció, la distribució… Llegeix més»

DIA DELS OFICIS. Ens visita l’escola Antònia Simó d’Almacelles

Un any més l’Institut va organitzar el dia dels oficis pels alumnes de 1r de primària  de l’escola Antònia Simó d’Almacelles, els nostres alumnes dels PFI van ensenyar als nens i nenes d’Almacelles quin es l’ofici que estan aprenent, els tallers on treballen i les eines que fan servir.… Llegeix més»