Qui som

La nostra visió

L’INSTITUT neix en el primer tram del segle XXI.

Ara sabem que una sòlida competència acadèmica i tècnica ha d’anar acompanyada d’una no menys sòlida Competència Personal i Social.

Ara sabem que hom aprèn interaccionant amb un entorn d’ensenyament preparat, ric, amb límits clars, amb exigències interioritzades, flexible, motivador.

Fer un institut que du a terme això que ara sabem és el nostre projecte.

 

Les nostres conviccions

 1. Vivim la nostra vida professional d’acord amb els nostres valors personals.
 2. Estem compromesos amb la missió de l’ institut.
 3. Tractem els estudiants i llurs famílies amb la dignitat I respecte que es mereixen.
 4. La qualitat dels nostres serveis és tal que ens sentiríem bé d’usar-los amb els membres de la pròpia família.
 5. Ens basem en les fortaleses dels estudiants i no en els problemes.
 6. Estem en un procés de millora contínua, avaluem els nostres serveis i, quan s’escau, els modifiquem o eliminem.
 7. Respectem la diferència sense imposar una identitat homogènia.

 

8 raons per formar-se amb nosaltres

 1. Un entorn adequat a les necessitats dels adolescents.
 2. Una part significativa del pla d’estudis desenvolupada de manera integrada.
 3. Iniciatives que enriqueixen el pla d’estudis.
 4. Accent en les habilitats de comunicació.
 5. Seguiment a base d’indicadors que redunden en la presa de consciència del procés d’aprenentatge.
 6. Atenció a les necessitats i interessos d’aprenentatge personals.
 7. Interès per connectar-nos amb el present tant del nostre entorn com de la societat en general.
 8. Treball de les competències personal i social.